سلام

 

 

چه خوش گفت لقمان که نازیستن

                                                            به از سالها در خطا زیستن

 

 


/ 1 نظر / 19 بازدید