دیدار اعضای شورای اسلامی شاتره بافرماندارمحترم شهرستان اسلامشهر

 اعضای شورای اسلامی شاتره درتاریخ92بافرمانداری  محترم شهرستان اسلامشهردیداری وضمن تبریک انتصاب آقای حقیقی به سمت فرمانداری شهرستان  اسلامشهرودرموردمشکلات شاتره بافرماندارمحترم گفتگوکردند آقای حقیقی قول دادند درآینده درشاتره جلسه برگزارکنند.

/ 0 نظر / 21 بازدید