امروز جلسه ای بافرمانده ومعاونان محترم نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر

باسلام وادب

امروز 94/2/14 درراس ساعت 15 برحسب دستور جناب آقای سرهنگ حسن آبادی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر  جلسه ای دردفتر فرماندهی باحضورمعاونان آن فرماندهی محترم واعضای شورای اسلامی روستای شاتره  برگزارگردید دراین جلسه پس از خیرمقدم وتسلیت ایام وفات حضرت زینب (س)ازطرف فرماندهی وقراعت قرآن کریم توسط یکی ازعزیزان انتظامی . آقای صادقپور رییس محترم شورای شاتره ضمنی تقدیر وتشکر ازدعوت آن فرماندهی اقدام به بیان مشکلات امنیتی پیش وپای اهالی شاتره پرداخت واز فراماندهی درخواست احداث کلانتری نموده اند  وتقاضای نظارت وبرقراری امنیت درمحل داشتند . ودرپیرو صحبت های ایشان تک به تک سایر اعضای شوراحضور درجلسه ضمن  تشکر وقدردانی ازتمامی سبز پوشان وفرمانده ومعاونان محترم آن نیرو حضوردرجلسه   شروع به گفتن  مشکلات افراد معتاد وسرقت فساد  ومزاحمت اوراقچی ها برای اهالی محل وعدم پاسگاه ویاکلانتری درمحل راداشته اند ودرپایان جناب سرهنگ حسن آبادی ضمن تقدیر وتشکر ازاعضای شورا وپس ازبیان مشکلات نیرو مالی وسایرموضوعات امنیتی و قول پیگیری وهمکاری لازم رادراین خصوص

اعلام داشتند.  

/ 0 نظر / 25 بازدید