امروز جلسه ای بافرمانده ومعاونان محترم نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر

باسلام وادب امروز 94/2/14 درراس ساعت 15 برحسب دستور جناب آقای سرهنگ حسن آبادی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر  جلسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

جلسه دردفترشورای اسلامی شاتره با حضوربخشدارمحترم مرکزی شهرستان اسلامشهر

درتاریخ 7/2/1393ودرساعت 30/17باحضوربخشدارمحترم به همراه آقای احمدی دردفتر شوراضمن خیرمقدم ازطرف حاج آقا صادقپور ریاست محترم شورابه جناب آقای تقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

دیدار اعضای شورای اسلامی شاتره بافرماندارمحترم شهرستان اسلامشهر

 اعضای شورای اسلامی شاتره درتاریخ92بافرمانداری  محترم شهرستان اسلامشهردیداری وضمن تبریک انتصاب آقای حقیقی به سمت فرمانداری شهرستان  اسلامشهرودرموردمشکلات شاتره بافرماندارمحترم گفتگوکردند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

سلام

    چه خوش گفت لقمان که نازیستن                                                             به از سالها در خطا زیستن    
/ 1 نظر / 18 بازدید
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
اسفند 92
1 پست